Klokkentoren Mariakerk in een ‘nieuw jasje’

Georgiuswandelingen
5 november 2018
Vieringen deken Ton Cassee
10 juli 2019

Onlangs is de restauratie van de klokkentoren van de Mariakerk, een gemeentelijk monument, voltooid. Zowel het beton- als het metselwerk zijn hersteld. Tevens is met een hoogwerker en een hijskraan een nieuw stalen kruis op de toren geplaatst en zijn de windhaan en de verlichting weer gerepareerd. Dankzij de medewerking van Smit’s Bouwbedrijf Beverwijk en Constructiebedrijf De Groot BV, alsmede ‘last but not least’ de inzet van vrijwilligers mocht ook deze bijzondere klus worden geklaard.

Alle reden om op gepaste wijze de vernieuwde klokkentoren in het zonnetje te zetten. Op zondag 2 december a.s., bij de start van de adventsperiode, zal een feestelijke Eucharistieviering worden gehouden. Zijne Eminentie Adrianus kardinaal Simonis is celebrant tijdens deze viering. Concelebrant is pastoor/deken Ton Cassee. Het Jongerenkoor Heemskerk verzorgt de muzikale omlijsting.

Aansluitend aan de viering zegent de Eminentie de klokkentoren en het kruis plechtig in, waarna parochianen en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten in de Esplanadezaal.

Wij hopen dat de klokken van de vernieuwde toren van de Mariakerk nog vele jaren ‘Gods roepstem in brons’ mogen laten horen.

Het parochiebestuur