Kapelaan Teun Warnaar krijgt benoeming in Haarlem

BELANGRIJK: Tijdelijk geen weekendvieringen
16 oktober 2020
Regionale uitzending viering Allerzielen
23 oktober 2020

Kapelaan Teun Warnaar is met ingang van 1 januari 2021 benoemd als kapelaan in het samenwerkingsverband van RK Haarlem en BOAZ, een regio die bestaat uit acht kerken inclusief de St. Bavo Kathedraal. Hij gaat daarbij nauw samenwerken met de vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam dr B.J. Putter. Teun is ruim drie jaar als kapelaan werkzaam geweest in onze regio IJmond-Noord en heeft in die periode veel contacten opgebouwd. Als parochiebestuur en pastoresteam betreuren wij dat hij als energieke en jonge kapelaan onze regio verruilt voor een volgende aanstelling, maar uiteraard feliciteren wij hem van harte met deze belangrijke stap in zijn verdere ontwikkeling als priester. Met het bisdom zijn wij in gesprek over nieuwe versterking van het pastorale team in onze regio. Zodra daarover nadere mededelingen kunnen worden gedaan zullen wij u opnieuw informeren. Als regio danken wij kapelaan Teun Warnaar voor zijn inbreng en wensen hem veel inspiratie en vreugde toe in zijn nieuwe positie.

Het parochiebestuur/pastoresteam