H. Mis zondag 24 februari 2021 H. Laurentiuskerk

Nieuwjaarsboodschap namens het bestuur
30 december 2020
H. Mis woensdag 17 maart 2021
25 januari 2021

Kijk hier de uitzending van de Heilige Mis zondag 21 februari 2021, 11 uur, vanuit de H. Laurentiuskerk

Volgende livestream vanuit de H. Laurentiuskerk is 25 april 2021.


U kunt de financiële bijdrage die u wellicht in de collecte tijdens de viering zou willen geven, ook direct overmaken.

Bedrag

Een paar tips

Maar hoe doen we dat op een biddende wijze? Hieronder een paar tips.

1. Maak van je woonkamer een plaats van gebed

 • Plaats in de buurt van het scherm op een tafel of kastje een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars(en).

2. Ontsteek de kaars(en) vóór het begin van de viering

 • Alleen of samen met het gezin de kaars(en) aansteken, 5 minuten voor aanvang van de viering, helpt om een stille tijd van voorbereiding in te gaan.
 • Als er kinderen zijn, vinden die het misschien mooi om een kleine processie te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering zal volgen.

3. Lichaamshoudingen

 • Neem (indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou aannemen.
 • Maak het kruisteken bij het begin en einde van de viering, en bekruis je hoofd, mond en hart bij het beluisteren van het Evangelie;
 • Ga staan bij de openingsritus, het Evangelie, het Eucharistisch gebed, de communieritus, de zegen;
 • Ga aandachtig zitten bij de lezingen, de antwoordpsalm, de verkondiging.
 • neem na de geestelijke Communie een moment van stilte voor gebed.

4. (Samen) luisteren, spreken

 • Lees de lezingen mee op het scherm.
 • Spreek luidop de vaste antwoorden uit, bijv. Wij danken God.
 • Eventueel kunt u de gebeden ook meelezen bijvoorbeeld op een smartphone. Ga daarvoor naar: https://www.tiltenberg.org/missaal/
  Het wachtwoord voor die site is: eucharistie

5. Gebedsintenties

 • Nog meer dan anders kun je bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor de ouderen, voor de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.
 • Door de week heen kun je misschien al enkele persoonlijke gebedsintenties noteren.

6. Collecte

 • Zeker in deze tijd van lege kerken en geen collectes is de collecte voor de parochie van groot belang. We willen iedereen dringend vragen mee te doen aan de digitale collecte door wekelijks een overschrijving naar de parochie te doen.
  Uw financiële steun is hard nodig, bij voorbaat onze hartelijke dank!
  Collecte parochie H. Laurentius en H. Maria: NL34 RABO 0363 461450

7. Onze Vader en vredeswens

 • Met open handen het Onzevader bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van allen die je dierbaar zijn, in de handen van God te leggen.
 • Probeer de vredeswens te ontvangen als een Woord dat Christus persoonlijk tot jou spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen met wie je je verbonden voelt. Besef dat miljoenen mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden.
 • Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens eventueel de naam noemen van de mensen aan wie ze de vrede willen toewensen.

8. Gebed bij de geestelijke communie

 • Met het oude gebed hieronder, of met eigen woorden, kun je je verlangen uitdrukken om te delen in de Heilige Communie, ook al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In gemeenschap met velen bidden we dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt, met zijn liefde, hoop en kracht.
  Onderstaand gebed wordt in elke viering na de Communie gebeden.

Mijn Jezus,
ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen.
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie.
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

(bron: https://www.denieuweaugustinus.nl/nieuws/8-tips/)