“Gulden Mis” bij kaarslicht op woensdag 14 december

Twee jubilerende koorleden gehuldigd
23 november 2022
Kerstvieringen 2022
21 december 2022

Woensdag 14 december wordt om 18:00 uur de zogenaamde “Gulden Mis” gevierd in de Mariakerk. Dit is een speciale eucharistieviering op de woensdag na de derde zondag van de Advent wordt opgedragen ter ere van de H. Maagd Maria. De Mis begint met het gezang ‘Rorate caeli’ (Dauwt, hemelen van boven”) en wordt daarom ook wel de Rorate-mis genoemd.

Bijzonder is dat de kerk uitsluitend door kaarsen verlicht wordt om zo in deze donkere tijd het verlangen naar de komst van het Licht te benadrukken.

Het bijwonen van deze Mis heeft bijzondere waarde, vandaar het woord ‘gulden’ (dat betekent voortreffelijk, krachtig). Speciaal geldt dit voor mensen die in nood verkeren. Deze devotie is ingeburgerd sinds de 15e eeuw en komt alleen in sommige landen voor, waaronder Nederland en België.

Iedereen is welkom!!!

N.B.:  De gebruikelijke eucharistieviering van 19.00 uur komt op deze woensdagavond te vervallen!