Geen 1,5 meter afstand meer en we mogen weer samen zingen!

Lourdesgroep viert dubbeljubileum Pastoor Van der Linden
19 september 2021
Eerste H. Communie en H. Vormsel in 2021 en 2022
22 september 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten om de an­der­halve-meter-afstands­regel bij kerk­be­zoek los te laten, mits er in het kerk­ge­bouw tij­dens de vie­ring voldoende geven­ti­leerd kan wor­den.  Deze ver­soe­pe­ling gaat in op zater­dag 25 sep­tem­ber. Gelo­vi­gen wordt uit­druk­ke­lijk gevraagd om reke­ning met elkaar te hou­den zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Bij het bezoek aan de kerk is het tonen van een coronatoegangsbewijs niet nodig. De bisschoppen willen geen vaccinatie eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Fran­cis­cus een dringende oproep doen. “De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrien­den en voor alle volkeren”. Ieder wordt gevraagd verant­woor­de­lijk­heid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona.

Zingen

Vanaf 25 september is ook samenzang weer mogelijk en kunnen ook de koren weer voltallig zingen, waarbij de actuele adviezen van het RIVM leidend zijn.

Meer over de coronamaatregelen na 25 september kunt u vinden op de website van het bisdom.

Het pastoresteam en het parochiebestuur hopen van harte dat de parochianen die in de afgelopen tijd om begrijpelijke redenen liever thuis bleven, op zaterdagavond en zondagmorgen de weg naar onze beide kerken weer weten te vinden, niet alleen voor een ontmoeting met de levende Heer, maar ook om elkaar biddend en zingend te bevestigen in het geloof.