Feestelijke eucharistieviering t.g.v. heiligverklaring Titus Brandsma

IJmond helpt Oekraïne
15 april 2022
Tituskapel opnieuw ingezegend
19 mei 2022

Zondag 15 mei a.s. is er om 11.00 uur een bijzondere feestelijke eucharistieviering in de Laurentiuskerk. Kort daarvoor heeft Paus Franciscus dan in Rome de Nederlandse pater karmeliet Titus Brandsma officieel heilig verklaard. Alle reden om dankbaar te zijn voor deze moedige verzetsheld, die tijdens de Tweede Wereldoorlog pal bleef staan voor de gelijkwaardigheid van alle mensen, ten koste van zijn eigen leven.

Celebrant in deze viering is – in tegenstelling tot wat in de Helm vermeld staat – onze pastoor Ruben Torres, geassisteerd door diaken Marcel de Haas.

De zang in deze viering wordt verzorgd door het Laurentiuskoor én door ons jeugdkoor De Heemsklokjes. De twee koren zullen ook enkele liederen samen zingen. Het is voor het eerst dat deze twee koren samen zingen!

Deze zondag is er geen gezinsviering in de Mariakerk – zoals gebruikelijk op de derde zondag van de maand -, maar ook tijdens deze eucharistieviering zal er speciale aandacht zijn voor de kinderen. Zij worden na het Gloria uitgenodigd om naar de kinderwoorddienst in het parochiecentrum te gaan. en ze keren dan weer terug voor het eucharistisch gebed. 

Aan het einde van de viering zullen we de nieuwe heilige eer brengen in zijn eigen kapel, die dan opnieuw aan hem zal worden toegewijd.  Het Laurentiuskoor zal daarbij een lied zingen waarvan de tekst door Titus Brandsma zelf in gevangenschap geschreven is (O Jezus, als ik U aanschouw). De kinderen zullen een bloemenhulde brengen en samen zingen we het zesde couplet van ons volkslied.

De viering eindigt met de feestelijke Psalm 150: Alles wat adem heeft love de Heer.

Alle parochianen, jong en oud, zijn van harte uitgenodigd om deze bijzondere gebeurtenis mee te vieren!


ER IS DEZE ZONDAG GEEN VIERING IN DE MARIAKERK, wel op zaterdag 14 mei om 19.00 uur.