Er wordt weer gecollecteerd in de vieringen

Voorbereiding van de Bisschoppensynode
11 maart 2022
Wat vieren we in de Goede Week en met Pasen?
8 april 2022

In afgelopen twee jaar was het door de coronamaatregelen niet toegestaan om in onze kerken tijdens de vieringen geld in te zamelen. De enige mogelijkheid was het geven van een bijdrage in schalen of mandjes bij de uitgang van de kerk.

De collecte heeft tijdens de eucharistieviering een symbolische waarde, want ze vindt immers plaats tijdens het aandragen van de offergaven van brood en wijn voor het offer van de heilige eucharistie, waarbij ieder zich aansluit door het offeren van een financiële bijdrage.

Misschien goed om er rekening mee te houden als u naar de kerk komt. Vergeet dus uw portemonnee niet….