Emeritus deken/pastoor Ton Cassee overleden

Initiatief Palmzondag
29 maart 2020
Vieringen in de Goede Week
3 april 2020
Deken Ton Cassee

Deken Ton Cassee

Beste parochianen van Heemskerk en overige belangstellenden,

Vanmorgen bereikte ons het droeve bericht dat onze emeritus deken/pastoor Ton Cassee is overleden. Hoewel hij al sinds juni 2019 in ‘reservetijd’ leefde, komt zijn overlijden toch nog onverwacht. Ruim 48 jaar lang is Ton Cassee als priester en pastoor actief geweest in Alkmaar en Heemskerk, waarvan meer dan 20 jaar ook als deken. Hij heeft een belangrijke rol vervuld als coach en begeleider van vele jonge priesters. Ton Cassee was administrator van een groot aantal parochies in het dekenaat Haarlem-Beverwijk. Als deken was hij het ‘verlengstuk’ van onze bisschoppen en werd zijn mening gevraagd in tal van niet altijd gemakkelijke vraagstukken in onze rooms-katholieke kerk.

Wij herinneren hem vooral als een echte ‘volkspastoor’, iemand die graag tussen de mensen stond en ‘de taal van het hart’ sprak. Sinds zijn priesterwijding op 7 augustus 1971 is hij ontelbaar veel keren als priester in eucharistievieringen voorgegaan. Vieringen met jong en ouder, vieringen van doop, eerste communie, heilig vormsel, huwelijken, huwelijksjubilea, ziekenzalvingen en uitvaartvieringen.

Wie aan emeritus-deken Ton Cassee denkt, denkt ook aan Lourdes en zijn grote liefde voor Maria. Bijna geen preek van onze pastoor zonder dat hij daarbij Maria betrok. Wie aan Ton Cassee denkt, denkt zeker ook aan Vietnam. Door zijn persoonlijke betrokkenheid groeide er een stevige en blijvende band tussen Vietnamezen en ‘vader’ Cassee. Vele kleinschalige projecten konden in Vietnam worden gerealiseerd, altijd met steun van mensen hier én mensen daar.

‘Het gaat zoals het gaat’, was een veel gehoorde uitspraak van onze pastoor. Een uitspraak die door zijn vele reizen naar Vietnam de laatste jaren voor hem een soort oosterse wijsheid was geworden. ‘Het gaat zoals het gaat’ mag ook gezegd worden als we in juni 2019 horen van zijn ziekte.

Als Heemskerkse parochie, nauw verbonden met onze zusterparochies in Beverwijk, Castricum, Uitgeest, Velsen-Noord en Wijk aan Zee, zijn we uitermate dankbaar voor hetgeen emeritus deken-pastoor Ton Cassee voor mensen heeft betekend. Ongetwijfeld zouden veel mensen van hem persoonlijk afscheid willen nemen. We zouden hem allemaal een prachtige uitvaartdienst met vele belangstellenden hebben gegund. Helaas leven nu in een periode van crisis en worden door het COVID-19 virus samenkomsten tot een minimum beperkt. Aan de familie de moeilijke taak om tot een maximum van 30 personen te bepalen wie daar dan wel of niet bij aanwezig kunnen zijn.

In besloten kring zal het leven van emeritus deken/pastoor Ton Cassee worden gevierd. Hij zal worden begraven op het Laurentiuskerkhof te Heemskerk.

Wij condoleren de familieleden van Ton Cassee met zijn overlijden en wensen hen veel sterkte in de komende periode.

Namens het locatieteam Heemskerk en het bestuur van de samenwerkende R.K. parochies in IJmond-Noord,

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)