Een woord van bemoediging namens het regionaal bestuur

De Mariakerk open voor gebed
18 maart 2020
H. Mis vanuit Uitgeest
21 maart 2020

Het is inmiddels lente. De afgelopen dagen zou je dat wellicht vergeten in alle Corona-hectiek. Een periode met een overvloed aan informatie, veel onduidelijkheden en hamsterende mensen. Sommige mensen zijn angstig en bevreesd, anderen reageren nuchter. Door het ontbreken van een vaccinatie of medicijn voelen veel mensen zich machteloos. Het heeft geleid tot ontwrichting van de samenleving. Hoe gaan we als christenen van goede wil om met deze crisis?

Voor elkaar blijven zorgen. Dat staat bovenaan. En ja, dat betekent zeker ook je gezonde verstand gebruiken. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet raken. Als we met z’n allen de verspreiding van het virus kunnen vertragen, verlicht dat de druk op de gezondheidszorg. De toespraak van premier Rutte tot het Nederlandse volk was indrukwekkend. Hij eindigde met de woorden: ‘samen komen we deze periode te boven.’ En dat is ook zo!

Ook kerkelijke organisaties worden hard getroffen door alle beperkende maatregelen. Vandaag werd aangekondigd dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week en met Pasen dit jaar worden afgelast. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden verlengd tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). (toevoeging: Op 23 maart is bekend geworden dat alle vieringen tot en met Pinksteren zijn afgelast.)

Uitvaarten en doopvieringen dienen sober en kleinschalig te worden gehouden. Ingeval van uitvaarten dienen vieringen in overeenstemming te zijn met de richtlijnen van de uitvaartbranche zoals met betrekking tot het maximum aantal personen. De kerken blijven waar mogelijk open en toegankelijk om te bidden of een kaars op te steken. Vraag aan bezoekers om daarbij afstand te houden tot andere kerkgangers en indien men verkouden is, niet te komen maar thuis te bidden.

Kijk naar elkaar om. Ook dit gaat over. Sterkte allemaal!

Namens het regionaal bestuur van samenwerkingsverband De Ark i.o.,

Bert Jan Rozestraten
(gedelegeerd voorzitter)

Heemskerk, 18 maart 2020