Diner voor jongeren en tieners op zondag 20 februari

Eerste Familiedag in Heemskerk op 13 maart
10 februari 2022
Wijkcontact zoekt vrijwilligers
10 februari 2022

Het kan weer! In december moesten we ons kerstdiner helaas uitstellen, maar nu kan het weer!
Op zondag 20 februari van 17.30 tot 19.30 uur hebben we een diner voor jongeren en tieners in de Esplanadezaal van de Mariakerk!
Net als onze kerstdiners “in de goede oude tijd” vinden we het leuk als je iets wilt meenemen om samen te eten.
Ben je niet zo’n kok, maar heb je ideeën om de Esplanadezaal te versieren, of voor muziek, of heb je gewoon een heel goed humeur? Dan ben je ook van harte welkom!

Volgens de traditie van onze kerstdiners, zijn alle tieners (12-16) en jongeren (16+) van harte welkom! Voor meer informatie: sindo@xs4all.nl.

We zullen ook alvast iets vertellen over activiteiten in de vastentijd. Die begint op Aswoensdag (2 maart) en eindigt met Pasen (17 april). Vorig jaar hebben we apart voor tieners en jongeren korte wekelijkse online bijeenkomsten gehouden om ons samen voor te bereiden op Pasen. Dit jaar willen we dat ook doen, maar dan door echt samen te komen op de zondagen in de vastentijd en met elkaar een broodje te eten (wordt voor gezorgd) na de mis  van 11.00-12.00 in de Mariakerk. Kun je niet elke keer, of kun je er maar één keer bij zijn? Dat maakt niet uit, je bent altijd welkom!

Maar nu eerst hoop ik op een grote opkomst op het feest van 20 februari!

Namens Diaken Jaider,

Sindo (email sindo@xs4all.nl)