Bijzonder evenement “Aandacht voor Ethiopië” in Castricum

Onderscheiding voor IJs Bruin
28 oktober 2017
Georgiuswandelingen
5 november 2018

Op zondag 3 juni 2018, van 14.00 uur tot 19.00 uur, wordt een veelzijdig evenement voor jong en oud georganiseerd rondom de Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113 in Castricum. Tijdens dit evenement vragen drie organiserende instanties aandacht voor hun kleinschalige projecten in Ethiopië. Deze instanties zijn MOV Castricum, Stichting Mambo Poa (Noordwijk) en Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” (Beverwijk). Deze drie organisaties streven ernaar dat kinderen en jongeren in Ethiopië primair in hun eigen land de kans krijgen zich verder te ontplooien.

Vertegenwoordigers van de drie stichtingen zijn aanwezig en geven u graag inzicht in hun activiteiten. Er worden films vertoond. Ook worden Ethiopische artikelen verkocht waarvan de opbrengsten bestemd zijn voor het goede doel. Kom tijdens de Ethiopische koffieceremonie heerlijke koffie ruiken en proeven. Er zijn optredens van ‘Levend Theater’ uit Oosterhout. Michael Agbodo uit Alkmaar komt met een aantal cursisten een djembé optreden verzorgen. Kinderen kunnen zich in de Ethiopisch kleuren of bijvoorbeeld als Afrikaans dier laten schminken en daarna op een springkussen hun kunsten vertonen. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u elkaar op het kerkplein, in het parochiecentrum of in de tuin ontmoeten.

Deze bijzondere Ethiopische middag zal om 14.30 uur officieel worden geopend door burgemeester Toon Mans van Castricum.

De Stichting Mambo Poa (www.mambopoa.com) viert dit jaar haar 15-jarig jubileum en richt zich primair op studenten in Ethiopië. Deze stichting verzamelt ook (tweedehands) laptops voor studenten, in de huidige tijd onmisbaar voor het volgen van een studie. Van harte wordt u uitgenodigd om op zondag 3 juni nog goed werkende tweedehands laptops af te staan aan de Stichting Mambo Poa. Deze tweedehands laptops worden schoongemaakt en aan studenten beschikbaar gesteld. Zo hebben inmiddels ruim 60 tweedehands laptops hun weg richting Ethiopische studenten gevonden.

MOV Castricum (www.castricumvoorethiopie.nl) is een werkgroep van de Castricumse RK Parochie De Goede Herder. De letters MOV staan voor Missie Ontwikkelingshulp en Vrede. Samen met de in onze regio werkzame Ethiopische pastoor Kaleab Masresha zijn verschillende projecten opgezet met ondersteuning van scholing, voeding en medische verzorging voor de allerarmste kinderen. Thans wordt een start gemaakt met het verlenen van microkredieten aan de moeders van deze kinderen. De werkgroep gaat tevens een nieuwe keuken laten bouwen voor de Biruh Tesfa school in Addis Abeba, waar voor kinderen in het kader van voedselvoorziening een ontbijt en een lunch wordt bereid.

De Stichting “RKVV DEM steunt Ethiopië” (www.demsteuntethiopie.nl) werd in februari 2009 opgericht door een aantal voetballers van het veteranenteam van RKVV DEM uit Beverwijk. Eén van deze voetballers is de Ethopische pastoor Kaleab Masresha. De stichting levert een bijdrage aan een kansrijke ontwikkeling van arme kinderen en gehandicapten in Ethiopië door opleiding en verbetering van de gezondheidszorg. Daarnaast wordt sport en beweging gestimuleerd door de aanleg van sportvelden, het beschikbaar stellen van spelmateriaal en sportkleding en het realiseren van adequate sanitaire voorzieningen bij scholen en sportvelden.

Castricum/Noordwijk/Beverwijk, 13 mei 2018