Bijbelgroep over de toekomst van de kerk en het geloof

Synodebijeenkomst voor dekenaat Zaanstreek-IJmond op 19 maart
10 februari 2022
Eerste Familiedag in Heemskerk op 13 maart
10 februari 2022

Op maandag 14 februari wordt van 19.30 tot 21.00 uur in het Parochiecentrum (naast de Laurentiuskerk) weer een bijeenkomst van de Bijbelgroep gehouden. Onder leiding van pastoor Van der Linden wordt dan vanuit Bijbels perspectief nagedacht over de toekomst van onze kerk en het geloof. Dit naar aanleiding van de Algemene Bisschoppensynode 2021-2023, waarbij Paus Franciscus nadrukkelijk alle gelovigen uitnodigt om over deze belangrijke zaken mee te denken.

Ook degenen die niet tot de vaste bezoekers van de Bijbelgroep behoren, worden van harte uitgenodigd om zich hierbij aan te sluiten.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u bellen met pastoor Van der Linden: 0251-205232