Bid het noveengebed mee (16-24 maart)

Vieringen en activiteiten afgelast
13 maart 2020
Maatregelen rond uitvaarten
16 maart 2020

Onze Lieve Vrouw ter Nood

Vanouds wordt in nood Maria in Heiloo aan­ge­roe­pen: een schipper die behou­den thuiskwam na in een hevige storm Maria te hebben aan­ge­roe­pen en een kapel te hebben beloofd, staat volgens de overleve­ring aan de oorsprong van de bede­vaart­plaats; een gedicht uit het begin van de 17e eeuw getuigt er al van dat vele zieken en kwets­ba­ren bij Onze Lieve Vrouw ter Nood bescher­ming en gene­zing von­den; ten tijde van de veepest werd de voor­spraak van Maria ter Nood inge­roe­pen en het vee met water uit de bron be­spren­keld. Ook in tij­den van het Corona-virus zullen we een noveen hou­den tot Onze Lieve Vrouw ter Nood. We nodigen ie­der­een uit om mee te doen.

Noveen

De noveen begint op maan­dag 16 maart en eindigt de dag voor het Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap). Ie­der­een is uit­ge­no­digd de teksten te delen op social media, zodat zo veel moge­lijk mensen de hemel zullen bestormen en we met elkaar onze gees­te­lij­ke kracht zullen putten uit bovenna­tuur­lijke bronnen!
Voor de Noveen wordt iedereen gevraagd om een kaars bij een afbeelding/beeld van Maria brandend te houden, elke dag van de Noveen de Rozenkrans te bidden met daarbij het Noveen gebed.

Bron https://rkhaarlem.nl/speciale-noveen-onze-lieve-vrouw-ter-nood-coronavirus/