Bert Jan Rozestraten ontvangt pauselijke onderscheiding

Hulp nieuwe website parochie
14 juni 2016
Terugblik op jubileumvieringen 125 jaar Laurentiuskerk
1 oktober 2016

thumb_img_2309_1024

De volgende tekst is overgenomen van de persoonlijke website van Monseigneur Hendriks (www.arsacal.nl).

Op vrijdag­avond 23 september werd in Heems­kerk de bloemen­tentoon­stelling geopend b.g.v. 125 jaar Laurentius­kerk. Bij die gelegenheid kreeg de heer Bert Jan Rozestraten te horen dat paus Franciscus hem tot ridder in de orde van sint Sylvester had benoemd.

De Heems­kerkse Laurentius­kerk was prachtig en zeer uitbundig versierd met talrijke bloemen geleverd door de Heems­kerkse kwekers die samen met de Heems­kerkse bloemisten en het kerk­bestuur een prachtig resultaat hebben bereikt. Geen wonder dat die middag al duizenden mensen waren wezen kijken. Tot en met zondag 25 september is de kerk open en kunnen de kunstig gerangschikte boeketten en bloemversieringen worden bekeken.uitreiking-onderscheiding_23-09-2016

De opening werd verricht door pastoor deken Cassee en de heer Piet Diemeer.

Bij deze gelegenheid mocht ik de heer Bert Jan Rozestraten de hoge pauselijke onderscheiding uitreiken. De nieuwe ridder is al drieendertig jaar actief in de verschillende besturen van de Heems­kerkse parochies en het samen­werkings­verband en heeft verschillende fusies of het aangaan van samen­werkings­verbanden begeleid. In dit alles heeft hij nauw met pastoor-deken Cassee samengewerkt. Voorts heeft hij de sluiting van de kerk in Bakkum samen met pastoor Kaleab uitstekend begeleid. Daarnaast is hij ook actief in het regionaal diaconaal centrum en door de goede contacten met pastoor Kaleab, die van Ethiopische afkomst is, zet hij zich in voor een vanuit voetbalclub DEM opgerichte hulpstichting voor kansloze kinderen in Ethiopië.

Van harte feliciteren we de heer Rozestraten en zijn echtgenote met hun beider inzet, want zonder de steun en de inzet van de echtgenote had dit natuurlijk niet gekund.

Van harte proficiat!