Benoeming pastoor Ruben Torres

Negentien tieners ontvingen Vormsel
31 oktober 2021
Parochieel samenwerkingsverband ‘De Heilige Familie’
21 november 2021

In het weekend van 20 en 21 november mocht aan de parochianen worden medegedeeld dat de zeereerwaarde heer Ruben Torres tot pastoor van het samenwerkingsverband “De Heilige Familie”, regio IJmond-Noord, is benoemd. Pastoor Torres zal vanaf maandag 13 december zijn werkzaamheden in onze regio starten. Pastoor Torres is in 1971 geboren in de Filippijnen en is sinds 2006 actief als priester in Nederland.

Pastoor Torres is op dit moment pastoor en voorzitter van het samenwerkingsverband Nieuw-Vennep en Buitenkaag, waar hij 9 jaar heeft gewerkt. Hij zal gaan wonen in een appartement in Castricum, nabij de Pancratiuskerk. Pastoor Torres is reeds begonnen met zijn kennismaking met het pastoresteam en het regiobestuur. Verdere kennismakingen zullen zowel lokaal als regionaal worden georganiseerd nadat pastoor Torres verhuisd is.

Wij zijn dankbaar voor deze snelle benoeming en hebben er alle vertrouwen in dat we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Moge Gods zegen rusten op deze benoeming. De officiële installatie van pastoor Torres door onze bisschop, Mgr. Hendriks, zal op een later moment plaatsvinden. Wij zijn nog in overleg met de bisschop over een geschikte datum en locatie. U zult hier via de geëigende kanalen (nieuwsbrief, parochieblad Helm en de website) over geïnformeerd worden.

Ook melden wij u dat voormalig pastoor Kaleab het naar omstandigheden goed maakt en zeer blij is met alle reacties (brieven en e-mails) die hij van velen mocht ontvangen.