BELANGRIJK BERICHT: Geen vieringen na 17.00 uur – ook niet met Kerstmis (UPDATE 10 december)

Godslamp Laurentiuskerk glanst weer
27 november 2021
Kerstvieringen in de Laurentiuskerk en de Mariakerk 2021
9 december 2021

De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten de corona­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk uit te brei­den. Dit in ver­band met de hui­dige ont­wik­ke­lingen op het gebied van de corona­pan­de­mie. In de R.-K. Kerk wor­den voorlopig na 17.00 uur geen vie­rin­gen gehou­den en dit geldt ook voor Kerst­mis.

Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vie­rin­gen als andere ker­ke­lijke bij­een­komsten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Zaterdagavond wordt zaterdagochtend (UPDATE 9 december)

Voor onze parochie houdt dit besluit in dat de eucharistievieringen op de zaterdagavond 19.00 uur vanaf zaterdag 4 december a.s. worden verplaatst naar zaterdagochtend. Dan wordt dus – zoals op zaterdagavond – de liturgie van de volgende zondag gevierd.
Vanaf zaterdag 11 december is de zaterdagochtendviering om 11.00 uur!
(11 december 11.00 uur Laurentiuskerk, 18 december 11.00 uur Mariakerk)

Doordeweekse vieringen (UPDATE 10 december)

  • De eucharistieviering van maandagmiddag 17.00 uur in de Laurentiuskerk wordt vervroegd naar 16.00 uur.
  • De eucharistieviering van woensdagavond 19.00 uur in de Mariakerk wordt eveneens vervroegd naar 16.00 uur.
  • Daarnaast er nog een eucharistieviering op donderdagochtend op de gebruikelijke tijd van 9.00 uur.

De celebrant in alle doordeweekse vieringen is emeritus-pastoor Jan van der Linden, al dan niet in concelebratie met Father Tesfayohannes en met assistentie van diaken Jaider Chantre Sánchez.

Kerst (UPDATE 9 december)

Zie dit bericht op onze website.

Wilt u direct op de hoogte gehouden worden? Schrijf u dan hier in voor de Nieuwsbrief van onze parochie.