BAVO-onderscheidingen voor kosters Cees Neeft en Jaap Wijte

Inschrijving Eerste Communie en Vormsel 2023
27 juli 2020
BELANGRIJK: Tijdelijk geen weekendvieringen
16 oktober 2020

Op zondag 27 september 2020 wapperden bij de H. Laurentiuskerk alle vlaggen. Dat doet de Heemskerkse parochie H.Laurentius-H.Maria graag als er iets bijzonders te vieren valt en dat was die morgen zeker het geval. In aanwezigheid van familie, het kostersteam van de Laurentiuskerk en de aanwezige kerkgangers heeft Pastoor Kaleab Masresha namens de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks, samen met hoofdkoster Wout de Reus tijdens de mis aan de heren Cees Neeft en Jaap Wijte het Ereteken van Sint Bavo uitgereikt.

Beide heren hebben ruim 20 jaar als koster in de Laurentiuskerk gefunctioneerd en hun ondersteuning gegeven aan zeer veel vieringen in het weekend, door de weeks, tijdens uitvaartdiensten, huwelijken en concerten in de Laurentiuskerk. Bij tal van werkzaamheden in de kerk kon steeds een beroep op hen worden gedaan. Jaap Wijte heeft 15 jaar lang misdienaars opgeleid en intensief begeleid. Cees Neeft heeft van 1995 tot 2018 de klok, hoog in de toren van de Laurentiuskerk bijgehouden als deze onder invloed van warmte en kou weer eens voor of achter liep. Hij is maar liefst 32 jaar lang lid van de Lourdesgroep van de parochie geweest en ging mee voor begeleiding van mensen met een fysieke beperking. Beide heren waren als vaste medewerkers betrokken bij de kerkhofgroep van de Laurentiuskerk en hielden zich bezig met tal van onderhoudswerkzaamheden, zoals snoeien van de hagen, onkruid vrij maken van de paden, vernieuwing van de afscheidingen op het kerkhof, schoonmaken van grafstenen, rechtop zetten van scheefgezakte grafstenen en het bijhouden van de urnentuin.

De Bavo-onderscheiding is een gedenkwaardige onderscheiding die niet zo vaak wordt uitgereikt en waarmee ontelbaar veel uren van inzet en zorg voor de Laurentiuskerk mogen worden onderstreept! Wij willen de heren Jaap Wijte en Cees Neeft van harte gelukwensen met deze dik verdiende onderscheiding!

Het Parochiebestuur

Heemskerk, 27 september 2020