Inschrijving Eerste Communie en Vormsel 2023

Vieringen in juli en augustus
1 juli 2020
BAVO-onderscheidingen voor kosters Cees Neeft en Jaap Wijte
27 september 2020

Eerste Communie

In oktober 2022 gaat de voorbereiding van start voor de Eerste Communie in het voorjaar van 2023. Alle kinderen van groep 4 worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Ook oudere kinderen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Verder is het ook mogelijk voor de kinderen om tijdens het jaar gedoopt te worden mochten ze het Doopsel nog niet hebben ontvangen.

Noteer alvast in uw agenda: op woensdag 26 oktober 2022 van 20:00 tot 21:00 is er een informatieavond voor ouders, in de Esplanadezaal van de Mariakerk (Spoellaan 1, Heemskerk).

Graag ontvangen wij de aanmeldingen vanaf nu tot uiterlijk maandag 24 oktober a.s., zodat we op tijd een persoonlijke uitnodiging naar de kinderen kunnen versturen en goed voorbereid zijn op het feestelijke ontmoetingsdiner waarmee het project van start gaat.

Lees meer informatie in Aanmeldingsbrief Eerste Communie 2023

Vormsel

Eind oktober gaat de voorbereiding van start voor het Vormsel van 2023. Alle kinderen van groep 8 worden uitgenodigd om hieraan mee te doen. Ook oudere kinderen zijn van harte welkom om zich aan te sluiten. Elk jaar nodigen we de Bisschop uit om het Vormsel toe te dienen tijdens een feestelijke viering in één van de kerken in onze regio.

De meeste bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 18.45 tot 20.30, maar er zijn ook enkele bijeenkomst gepland op zondagmiddag van 15.45 tot 17.30. We komen bij elkaar in de Esplanadezaal van de Mariakerk, Spoellaan 1, Heemskerk. Meestal zijn er twee bijeenkomst per maand, soms één. Het project start in november en we hopen dat, dit schooljaar jaar, de kinderen in juni hun Vormsel kunnen ontvangen.

Op vrijdagavond 28 oktober 2022 is er een informatieavond voor de ouders/ verzorgers samen met hun kind in de Esplanadezaal van de Mariakerk (Spoellaan 3, Heemskerk) om 19.30. Tijdens deze avond kan kennis worden gemaakt met de werkgroep en geven we verdere informatie over het project.

Aanmelden voor de informatieavond kan via heiligvormselgroep@gmail.com.

En aanmelden voor het Vormsel kan via het Formulier Heilig Vormsel 2023.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Pilar Casanova, tel. 06-52134152 en ook via e‑mail heiligvormselgroep@gmail.com.

Uitnodiging vormsel 2023