Aanmelden Eerste Communie en Vormsel

Inmiddels zijn er al weer 18 kinderen uit groep 4 aangemeld voor het Eerste Communieproject. Aanmelden kan nog steeds bij Mariette Sinkeldam (msinkeldam65@gmail.com). Wilt u bij de aanmelding de volledige naam van uw kind, zijn/ haar geboortedatum, adres, telefoonnummer en school vermelden. De eerste samenkomst is een feestelijke maaltijd voor de kinderen op zaterdag 30 september in de Esplanadezaal van de Mariakerk (Spoellaan 1, Heemskerk) van 17.00 tot 18.30. Meer informatie over deze bijeenkomst ontvangt u na de inschrijving van uw kind.

Ook gaat de voorbereiding op het Vormsel weer van start. Kinderen uit groep 8 kunnen worden aangemeld bij het vormselproject. Komende dinsdag, 26 september, van 19.30 tot 20.30 vindt de infoavond plaats in dezelfde Esplanadezaal bij de Mariakerk: ouders en kinderen zijn welkom! Aanmelden kan per e-mail bij Joke Hoogeland (jhland@ziggo.nl).